Yenilikçi bakış açısı. teknoloji. kadro.

Bilişim konularındaki tüm çalışmalarda ve projelerde müşterilerinin iş ortağı olmayı amaçlayan, kendi içinde öğrenmeyi, yenilikçiliği, ve önderliği hedefleyen Profelis Bilişim Danışmanlık 2007'den bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmıştır.


Misyon

Profelis, 2007 yılında özellikle maliyet-etkin çözümleri kamu ve özel sektör kuruluşlarına sağlamak amacıyla yenilikçi bir firma olmayı hedefleyerek kurulmuştur. Hayatı kolaylaştıracak katma değerli bilişim hizmetlerini müşterilerine sağlamak Profelis'in misyonudur.

Bu misyon doğrultusunda, Linux ve Açık kaynak kodlu yazılımların kurumsal desteğini sağlayan Profelis ülke sermayesini ülke içinde tutarak, elde edilen gelirle bu misyonu sürdürecek genç beyinler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Profelis’in vizyonu Türkiye’de Linux ve açık kaynak kodlu yazılımlar konusundaki piyasa liderliğini sürdürmek ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa ve Ortadoğu’da pazar payını yükselterek ilk 20 firma arasına girmektir.


Beceri, Maliyet, Yenilik

Bilgi güvenliği, Profelis’in uzmanlık alanlarından biridir. Bu konuda ülkenin önemli kurum ve kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir. Profelis, bilgi güvenlik sistemlerinin kurulması, olay müdahalesi ve felaket kurtarma merkezi tasarımı gibi konularda uluslararası deneyime sahiptir.

Açık kaynak kodlu yazılımlar ve linux geçişi konusunda sağladığı danışmanlık hizmeti Profelis'in lokomotif servisidir. Uygulamaların hayata geçirilmesi için yerinde destek ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.

Profelis, bilişim konularındaki tüm çalışmalarda ve projelerde müşterilerinin iş ortağı olmayı amaçlar.

BTK Yer Sağlayıcı Faaliyet belgesi bulunan Profelis, “güvenli uygulama barındırma”, “sunucu barındırma”, “çöp posta (spam) ve virüsten koruma sistemli e-posta servisi” gibi hizmetleri müşterilerine sunar.

5651 Sayılı Yasa kapsamında erişim kayıtlarını tutan Profelis, bu alanda müşterilerine danışmanlık hizmeti sağlar.

Profelis, diğer birçok firmadan farklı olarak paket yazılım işine odaklanmamıştır. Genel olarak yüksek güvenlik gerektiren yazılımları müşterilerinin istekleri doğrultusunda özel olarak geliştirir ve bu yazılımları başka firmalara uygulamaz.

Profelis hizmetlerini TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 kalite belgesi ile belgelemiştir. Profelis "Bilgi Güvenliği ve Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlığı, Linux ve Özgür Yazılım Geliştirme Destek, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri" konusunda Türkiye'de kalite belgesine sahip ilk ve tek firmadır.


Bir Bakışta