Linux ve Unix Güvenliği

PFE205 Eğitim Linux işletim sisteminde sistem yöneticiliği yapan ve bunu güvenlik yapılandırmaları ile tamamlamak isteyenlere yöneliktir. Amaç Linux işletim sisteminde güvenlik açıklarını belirleme, kapatma ve güvenlikle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara proaktif çözümler üretme yeteneğinin gelişmesinin sağlanmasıdır [...]

Genel TCP/IP ve Güvenlik Duvarları

PFE301 Hedef temel TCP/IP kavramını öğretip, bu kavramla güvenlik sistemlerinin birleştirilmesini sağlamaktır. Eğitim sırasında TCP/IP paketleri izlenerek olası sorunların tartışılması amaçlanmıştır. Bu aşamadan sonra güvenlik duvarı tasarımının prensipleri, iyi bir güvenlik duvarında bulunması gereken özelliklerin kavranması amaçlanmıştır [...]

Web Uygulama Güvenliği

PFE303 Web sunucularını ve uygulamalarını güvenli hale nasıl getirileceğini öğrenmek. Saldırganların yaklaşımlarını anlamak, saldırılara karşı koymak, hata denetimi ve doğru kayıt tutma prensiplerini öğrenmek isteyenler için alınması greken bir eğitimdir. Eğitim uygulamalı ve doğrudan katılımcıların saldırabileceği test ortamları ile desteklenmektedir [...]

Kablosuz Ağlarda Güvenlik

PFE501 Eğitim kablosuz ağlara yönelik tehditlerin anlaşılması, kablosuz ağlar için alınabilecek güvenlik önlemleri, yapılandırmalarında dikkat edilmesi gereken yerlerin kavranması amacını taşır. Eğitim sırasında farklı saldırı tekniklerinin gösterildiği ve uygulatıldığı test ortamları bulunur. Eğitimi alan kullanıcılar ağ zafiyetlerini ve bunları nasıl gidereceklerini öğrenirler [...]