AppSpider Uygulama Güvenlik Analizi

Rapid7 AppSpider web uygulamalarınızı zararlı uygulamalara karşı tarar, zaafiyetleri tespit eder ve sürekli taramalar ile uygulamadaki değişiklikleri izler sizi bilgilendirir. Web uygulamaları bir kurumun tüm dünyaya açılan, iş ortakları ve müşterilerine açılan vitrinidir. Burada meydana gelebilecek bir zaafiyet kurum imajını çok fazla negatif olarak etkileyebilmektedir.